BT Danışmanlık

Arma Bilişim verdiği profesyonel hizmetler ile müşterilerimizin yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, iş süreçlerinin hızlandırılması ve verimliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Arma Bilişim, BT danışmanlık bilişim güvenliği, sanallaştırma, network, veri depolama, veri yedekleme, bulut sistemleri, veri merkezi ve iletişim altyapıları alanlarında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Firmaların projelendirme sürecinde; teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması, beklenti ve ihtiyaçlara uygun şekilde çözümlerin tanımlanması, bu çözümlerin donanım ve yazılım bileşenleri ile uygulama ve devreye alma süreçlerinin belirlenmesi ve tüm bu süreçlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik danışmanlık ve projelendirme hizmeti sunmaktadır.

Arma Bilişim aynı zamanda analiz, planlama, optimizasyon, kurulum/entegrasyon ve sorun giderme gibi uçtan uca hizmetleri de danışmanlık hizmetleri altında sunmaktadır.